Sidebar

Thông báo về việc đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra, đợt thi ngày 09/6/2024

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật phối hợp với Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng  thông báo về việc đăng ký dự khảo sát năng lực ngoại ngữ để xét chuẩn ngoại ngữ đầu ra cho sinh viên như sau:
+ Ngày thi dự kiến: 09
/6/2024 (Chủ Nhật)
+ Lệ phí thi: 350.000 VNĐ
+ Hồ sơ đăng kí thi gồm:
- Mẫu đăng ký 
(Mẫu đăng ký);
- Ảnh 3x4 (được chụp không quá 3 tháng);
- Ảnh chụp mặt trước, mặt sau Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
+ Cách thức đăng ký dự thi, nộp hồ sơ và lệ phí:

- Bước 1: Từ ngày 15/5/2024 đến 16h00 ngày 20/5/2024: 

Đăng ký trực tuyến trên trang sinh viên: http://daotao.ute.udn.vn/ocreg.asp (Sinh viên không đăng ký thì không có tên trong danh sách đăng ký dự thi).

- Bước 2: Từ ngày 21/5/2024 đến 16h00 ngày 23/5/2024: Nộp hồ sơ và lệ phí dự thi
+ Nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (Tầng 2 – Khu Hành chính Trường ĐHSP Kỹ thuật)
+ Nộp lệ phí dự thi qua tài khoản ngân hàng theo thông tin cụ thể như sau:
- Tên đơn vị hưởng: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
- Số tài khoản: 113000042348 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - CN Đà Nẵng
- Nội dung chuyển khoản: " Hovaten_MaSV_CDRNN "